v chatu 
 
Vše nejlepší Jetysovi
7.5 00:10 cetlyk

Vše nejlepší Cetlykovi
7.5 08:19 jetys

Pojďte na chat - Noční téma
17.2 10:59 jetys

Pojďte na chat - Noční téma
10.2 20:21 jetys

Pojďte na chat - Noční téma
27.1 12:45 jetys

Pojďte na chat - Noční téma
20.1 16:10 jetys

Pojďte na chat - Noční téma
13.1 12:06 jetys

Jetýsek se zkusí znovu vrátit
13.1 12:06 jetys

Dnes chajda neni
21.10 17:49 jetys

Pojďte na chat - Noční téma
7.10 15:20 jetys

O nás

Server fotozoo.cz je vytvářen a provozován ze soukromých prostředků dvou administrátorů. Prvním je z nich je fish, který má na svědomí komplet jádro systému, dohlíží na běh serveru, systémové prostředky a podobně. Nemalou součástí jeho práce je odstraňování chyb druhého administrátora, jímž je nechvalně známý clown. Ten má na svědomí vzhled serveru, vymýšlení nejrůznějších funkcí, kradení fishových nápadů a vůbec všeobecně prospěšnou činnost.

Považujete-li za nezbytné některého z adminů kontaktovat jinak než přes PM, čiňte tak pomocí emailů.
fish [takovej ten divnej znak] fishuv [tečka] domaci [zase tečka] net
clown [stejnej divnej znak] hugowo [jen jedna tečka] cz

Jak začít

Začít je de facto nezbytné registrací. Ta probíhá ve dvou krocích - napřed se zaregistrujete - přičemž je nezbytné vyplnit funkční email - na tento email Vám bude zaslána instrukce, jak dokončit registraci - to je onen druhý krok.

Po přihlášení můžete vkládat snímky, diskutovat s ostatními uživateli, chatovat s nimi, posílat jim PM [private message - soukromá zpráva], případně si oblíbené uživatele vkládat mezi své oblíbené [buddies].

Jak vložit nový snímek?
Snímky jsou primárně v galerii - vyberte tedy v galerii žánr, do kterého vkládaný snímek patří, otevřte jej a klikněte [Nový snímek]

Kolik snímků lze vložit?
Galerie je koncipována tak, aby umožnila vložení jednoho snímku denně. Abychom umožnili vložení kratšího seriálu snímků(max. 5), je počet vložených snímků kalkulován za posledních pět dní[nikoli 5x24 hodin, ale pet kalendarnich dnu]. Lze smazat dvě fotografie, aniž by byl ovlivněn limit - třetí smazaná fotografie se tedy započítává do limitu stejně jako fotografie aktivní.

Podtrženo sečteno
- dnes vložím pět snímků = mám pět dnů utrum
- vložím každý den jeden snímek = vkládám po jednom snímku do aleluja
- dnes vložím 2 snímky, zítra 3 = za čtyri dny mohu vložit zase 2 snímky a za pět dní další tři
... no :) kdo to nepochopil, ať to vyzkouší :)

K většině úkonů slouží ikony, zde je jejich výklad

tady to nic nedělá galerie uživatele
tady to nic nedělá profil uživatele
tady to nic nedělá přidat uživatele mezi své oblíbené

tady to nic nedělá poslat uživateli PM
tady to nic nedělá máte novou PM - přečíst
tady to nic nedělá odjet na chatu

tady to nic nedělá uživatel je na chatě - hupky dupky za ním

tady to nic nedělá smáznout svůj snímek
tady to nic nedělá snímek má u sebe fotokomentář
tady to nic nedělá porovnat snímek s fotokomentářem
tady to nic nedělá sledovat diskusi u snímku - na nové komentáře budete upozorněni emailem
tady to nic nedělá upravit vlastní snímek - pouze název, vybavení, popisek


po přihlášení se stejné ikony objeví vpravo vedle jména přihlášeného uživatele - slouží k analogickým úkonům, jen se týkají právě přihlášeného uživatele.Pravidla - smysl fotozoo.cz

1/ Fotozoo.cz je a zůstane serverem pro radost z fotografování.
2/ Je přednostně zakázáno jakýmkoli hrubým způsobem napadat, nebo urážet ostatní členy a uživatele fotozoo.cz.
3/ Rozhodnutí administrátorů fotozoo.cz bývá konečné a nediskutovatelné :) nicméně dohoda dopředu je skoro vždy možná.
4/ Fotozoo.cz je a bude provozováno zdarma.
5/ Nové tváře jsou vždy vítány. Dovolujeme si požádat o respekt ke stávajícím členům a jejich zvyklostem.
6/ Řešení případných sporů připadá administrátorům, dále viz. bod 3.


Pravidla - galerie

1/ Každý uživatel fotozoo.cz může vkládat snímky do své galerie.
2/ Uživatel prohlašuje, že vkládané snímky jsou jeho autorským dílem, případně že snímky vkládá se souhlasem jejich autora. Krádež snímku je považována za zvláště zavrženíhodný čin a může vést až ke zrušení uživatelského účtu. Uživatel nese zodpovědnost za pravdivost svého prohlášení.
3/ Vkládané snímky jsou duševním vlastnictvím jednotlivých uživatelů. Vložením snímku dává vkladatel právo provozovatelům tohoto serveru uveřejnit tento snímek v rámci serveru fotozoo.cz.
4/ Každý uživatel fotozoo.cz může vložit jeden snímek denně. Výjimku z tohoto pravidla lze sjednat s administrátory systému, nebo s administrátory galerie.
5/ Rozlišení a datový objem snímků se mění s jednotlivými oblastmi galerie. obecně lze říci, že většina snímků bude v případě potřeby resizována na rozměr 1600x1200. Snímky o šířce 1600px a velikost do 250kB nebudou resizovány. Výjimky z těchto pravidel jsou prozatím sekce PANORAMA a KALENDÁŘ. Výjimek bude do budoucna více. Pro jednotlivý snímek není možné toto pravidlo měnit a to dokonce ani po dohodě s administrátory.


Pravidla - Noční téma - NT

1/ Každou středu, zpravidla od 20.30 probíhá na chatu noční téma.
2/ Uživatelé podávají po jednom návrhu a po zahájení hlasování mohou dát hlas některému z návrhů. Podávání návrhů i hlasování řídí moderátor - zpravidla se návrhy podávají do 20.45 a hlasování probíhá do 21.00, ale moderátor může tento čas upravit podle konkrétní situace na chatu.
3/ Téma, které navrhujete, nebo pro které hlasujete, pište v chatu pro lepší přehlednost velkými písmeny.
4/ V případě nerozhodného výsledku hlasování má rozhodující hlas
moderátor.
5/ Vkládat je přípustné jen snímky pořízené PO vyhlášení tématu
a to sice po dobu 4 hodin.
Po této době se téma automaticky deaktivuje.


Vložené snímky sice neubírají celkový limit pro snímky v galerii,
nicméně si dovolujeme prosit o dodržení limitu tří snímků od jednoho autora, je-li to možné :)

Po vyhlášení NT je chat opět volný pro volné povídání na jakékoli
téma, neporušující všeobecná pravidla fotozoo.cz.

Pravidla - diskuse a chat

1/ Každý uživatel je srdečně zván k diskusi, nebo do chatu.
2/ V diskusích a na chatu platí pravidla zdvořilého chování.
3/ Nejsou vítány hrubé, neslušné, nemravné a nevkusné výrazy. Jejich užití může být hodnoceno jako porušení pravidel a odměněno dočasným omezením, nebo zrušením přístupu na fotozoo.cz [tzv. BANÁN], případně zrušením uživatelského účtu.
4/ Jsou zakázány jakékoli projevy rasismu, jakákoli forma propagace komunismu, příp. fašismu, jakákoli forma propagace dětské pornografie a dalších způsobů komunikace, které jsou nelegální v ČR a příčí se dobrým mravům. Porušení tohoto pravidla s sebou nese automatické zrušení přístupu na fotozoo.cz

TOPlist